Tuổi Dần hợp với tuổi nào? Tuổi Dần trong hôn nhân có hạnh phúc không?

 

  • Tuổi Dần với tuổi Thân: tuổi hợp với Dần chính là Thân và hai tuổi này có thể kết hợp trong làm ăn, kinh doanh
  • Dần với tuổi Tuất: ngoài kinh doanh ra thì mọi lĩnh vực khác tuổi Dần và Tuất đề có thể hợp tác với nhau