Danh mục: thể thao

“Tôi sẽ cùng với Tottenham cố gắng xây dựng một yếu tố nào đó quan trọng để giành chiến thắng, để nâng cao một chiếc cúp. Chúng tôi cũng muốn cố gắng xây dựng một điều gì đó quan trọng cùng với Tottenham để giành…