Tottemham Có Gì Mới?

“Tôi sẽ cùng với Tottenham cố gắng xây dựng một yếu tố nào đó quan trọng để giành chiến thắng, để nâng cao một chiếc cúp. Chúng tôi cũng muốn cố gắng xây dựng một điều gì đó quan trọng cùng với Tottenham để giành được những chiến thắng và cùng nhau nâng cao một chiếc cúp. Đây phải là mục tiêu của tất cả chúng tôi.”